Data Dosen

5

Dr., Sumiyati Saadah,M.Si.

NIP: 197403162007012020

3

Dr., Epa Paujiah,M.Si.

NIP: 198808242015032005

4

Dr., Hj. Tuti Kurniati,M.Pd.

NIP: 195908141983032002

1

Asrianty Mas'ud,S.Si., M.Pd.

NIP: 198612142015032005

2

Astri Yuliawati,M.Si.

NIP: 198507302015032003

6

Dr. , Tri Wahyu Agustina,M.Pd.

NIP: 197908112009012006

7

Drs., H. Idad Suhada,M.Pd

NIP: 196309241992031003

8

Drs., Muhammad Muttaqin,M.Pd

NIP: 196801191997031003

9

Drs., R. Ading Pramadi,MS

NIP: 196003241984031002

10

Hadiansah,M.Pd.

NIP: 197909142007101003

11

Iwan Ridwan Yusup,M.Pd

NIP: 198509232015031004

12

Maratus Solikha,M.Sc

NIP: 198505282015032003

13

Meti Maspupah,M.Pd

NIP: 198006132009122003

14

Milla Listiawati,M.Pd.

NIP: 198003132008012018

17

Sri Hartati,S.Pd., M.Pd.

NIP: 197210301995032001

18

Sri Maryanti,M.Pd.

NIP: 198709302015032002

19

Ukit,M.Si.

NIP: 198201262015032001

Layanan Jurusan

Memiliki pertanyaan terkait Jurusan Pendidikan Biologi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung? Hubungi Admin Jurusan